නිදහස් දේශයක්

ගොඩක් කාලෙකින් මම හිතුව බ්ලොග් එකට මොනවා හරි ලියන්න ඒ හින්ද මට හිතුම මේ ලංකාවේ පය ගහල ඉන්න අපේ නිදහස් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කියල මට අද නෙවේ හැමදාමත් කියන්න හිතෙන දෙයක්….

Advertisements